بن بست

گاهی مسیر جاده به بن بست می رود

دوست عزیز پس از دیدن منابع با گذاشتن کامنت به من اطلاع بده تا نسبت به حذف این پست اقدام کنم.

 

سر فصل ها و منابعی که موسسه سنجش و دانش معرفی کرده:

 

الف)متون نظم

شاهنامه فردوسی:غم نامه ی رستم و سهراب و رزم نامه ی رستم و اسفندیار از حسن انوری و جعفر شعار-نامه ی باستان جلد اول و دوم از کزازی-شرح جلد اول شاهنامه از دکتر جوینی

بوستان سعدی:شرح و توضیح دکتر یوسفی-شرح دکتر خطیب رهبر

غزلیات و قصاید سعدی:کلیات سعدی چاپ فروغی-گزیده ی غزلیات و قصاید شمیسا

مخزن الاسرار:تالیف وحید دستگردی-شرح دکتر برات زنجانی-شرح دکتر بهروز ثروتیان

لیلی و مجنون،خسرو و شیرین:چاپ دکتر حمیدیان-شرح برات زنجانی

قصاید خاقانی:گزیده ی دکتر سجادی یکی چاپ امیر کبیر و دیگری چاپ نشر سخن-شرح دشواری ها و رخسار صبح دکتر کزازی-شاعر صبح دکتر سجادی-بزم دیرینه ی عروس

مثنوی:شرح دکتر فروزان فر-شرح دکتر استعلامی.(دفتر اول مثنوی اهمیت بیشتری دارد.)

حدیقه الحقیقه:تصحیح مدرس رضوی و تعلیقات آن-آب آتش افروز از دکتر اشرف زاده

منطق الطیر:تصحیح دکتر صادق گوهرین-گزیده ی دکتر شمیسا

حافظ:شرح خطیب رهبر-حافظ نامه ی بهائ الدین خرمشاهی-مکتب حافظ منوچهر مرتضوی

 

ب)متون نثر

تاریخ بیهقی:به کوشش دکتر خطیب رهبر

چهار مقاله:تصحیح دکتر معین(تعلیقات دکتر معین و تعلیقات علامه قزوینی)

قابوس نامه:شرح یوسفی

گلستان:شرح خطیب رهبر-شرح یوسفی

کلیله و دمنه:شرح مینوی-تصحیح محمد روشن

مرصاد العباد:محمد امین ریاحی

کشف الاسرار:گزیده ی انزاوی نژاد

تاریخ جهان گشا:جلد اول و گزیده ی دکتر جعفر شعار

مرزبان نامه:خطیب رهبر-تصحصح محمد روشن

 

ج)کلیات مسائل ادبی

دستور زبان:گیوی و انوری جلد 1 و 2 –دستور خیام پور-دستور زبان پنج استاد

عروض و قافیه:شناخت شعر دکترشاه حسینی-عروض وقافیه ی دکتر شمیسا-عروض فارسی دکتر ماهیار

معانی و بیان:دکتر تجلیل-دکتر شمیسا-بیان دکتر کزازی

بدیع:فنون بلاغت و صناعات ادبی استاد همایی-بدیع شمیسا-بدیع کزازی

تاریخ ادبیات:تاریخ ادبیات در ایران صفا-از صبا تا نیما (2جلد)،از نیما تا روزگار ما،یحیی آرین پور-ادوار شعر فارسی از شفیعی کدکنی-ادبیات معاصر محمد حقوقی-ادبیات معاصر نثر هرمز رحیمیان-تاریخ ادبیات ذبیح الله صفا 3 جلد

سبک شناسی:سبک شناسی بهارجلد2و3-سبک شناسی نظم و نثر شمیسا

کلیات مسائل ادبی:تالیف دکتر طهماسبی و دکتر ید الله بهمنی

 

عربی

زبان قرآن،جلد 1 و 2 دوره ی متوسطه

مبادی العربیه جلد 2 و 3

نهج البلاغه دکتر جعفر شهیدی

شرح و تر جمه ی مبادی العربیه دکتر حسینی-صرف برای دانشجو،نحو برای دانشجو از دکتر محمد رادمنش

 

زبان انگلیسی

(جلد اول) دکتر نوروزی و بیرجندی humanities کتاب

جزوه ی زبان تخصصی ادبیات که کانون در اختیار داوطلبان قرار می دهد.

فرهنگ اصطلاحات ادبی سیما داد انتشارات مروارید

زبان انگلیسی عمومی تالیف عسگری انتشارات کانون فرهنگی اموزش

English for student of persion literature کتاب

edwardbrone بخش های مربوط به انوری و خاقانی از جلد دوم کتاب  

literary history of Persia

مباحث مربوط به ادبیات فارسی از کتاب دائره المعارف اسلام

 

 

 

این منابع نیز توسط دانشگاه علامه طباطبایی تهران معرفی شده که من از اینترنت گرفتم:

1.     متون نثر

1-1-    تاريخ بيهقي؛ "گزيده تاريخ بيهقي" دبيرسياقي، نرگس روان پور، خطيب رهبر- در صورت امكان تمام متن و شرح و توضيح آن با استفاده از كتاب آقاي منوچهر دانش پژوه-.

1-2-  كليله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضيحات مجتبي مينوي- با تاكيد بر ترجمه اشعار عربي، آيات، احاديث و امثال و دقت در تجزيه و تركيب و اعراب گذاري-.

1-3-   چهارمقاله؛ به تصحيح دكتر محمد معين (مقدمه، باب دبيري و شاعري).

1-4-   مرزبان نامه؛ بويژه باب چهارم.

1-5-     جهانگشاي جويني؛ جلد اول با استفاده از گزيده دكتر شعار، گزيده دكتر يدالله شكري از مجموعه شاهكارهاي ادب فارسي، گزيده دكتر خطيب رهبر با استفاده از شرح مشكلات جهانگشا از دكتر خاتمي، با تاكيد بر لغات مفعولي و اعلام و دقت در عبارات عربي.

- از گزيده ها نيز متنهاي منتخب از جلد اول خوانده شود.

1-6-    گلستان؛ متن گلستان به كوشش دكتر غلامحسين يوسفي و همچنين خطيب رهبر- به كتاب اخير از حيث نكات دستوري بيشتر توجه شود- با تاكيد بر اشعار عربي، آيات و امثال.

- نكته1: از كتاب برگزيده متون مصنوع و مزين فارسي اثر دكتر اسماعيل حاكمي، مقدمه كتاب و نمونه هاي منتخب از كليله و دمنه، مرزبان نامه و جهانگشا خوانده شود.

- نكته2: از فرهنگ عبارتهاي متون مصنوع و فني اثر دكتر مدبري، براي رفع دشواريها و مشكلات متون فني و مصنوع استفاده شود.

- نكته 3: از فرهنگ فارسي اثر مرحوم دكتر محمد معين- بويژه بخش دوم، نيمه دوم جلد چهارم- براي معاني تركيبات عربي مستعمل در متون فارسي استفاده شود.

2.     متون نظم

2-1-    حافظ؛ شرح دكتر خطيب رهبر، "حافظ نامه" بهاءالدين خرمشاهي، "ذهن و زبان حافظ" از خرمشاهي، "در جستجوي حافظ" از رحيم ذوالنور، "مجموعه مقالات" دكتر دادبه درباره حافظ و "مجموعه مقالات" نشر دانش درباره حافظ.

2-2-  بوستان؛ با شرح و توضيح دكتر خزائلي.

2-3-     مثنوي، دفتر اول؛ "شرح مثنوي شريف" از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دكتر سيدجعفر شهيدي. براي يادگيري بهتر دفتر اول توجه به اقتباس از آيات، احاديث و اشارات داستاني لازم است، به همين منظور از دو كتاب "احاديث مثنوي" فروزانفر و "آيات مثنوي" درگاهي، هر دو از نشر اميركبير مي توان بهره گرفت.

2-4-     خاقاني؛ گزيده خاقاني از دكتر ضياءالدين سجادي- هر دو گزيده ايشان يكي چاپ اميركبير و ديگر چاپ نشر سخن و ديگر گزيده ها- همچنين كتاب "شرح مشكلات اشعار خاقاني" اثر مرحوم سجادي انتشارات زوار.

2-5-   حديقه سنايي؛ از هر گزيده اي باشد. بيشتر مقدمات و اشعار قبل از داستانها و حكايات.

2-6-   منطق الطير؛ گزيده از هر نويسنده اي كه باشد- ترجيحا گزيده دكتر شميسا-. استفاده از "گزيده منطق الطير و شيخ صنعان" هر دو شاهكارهاي ادب فارسي.

- نكته1: براي فهم بهتر متون ادبي لازم است از فرهنگهاي موضوعي و تخصصي استفاده گردد.

از جمله:

1.     "فرهنگ اساطير و اشارات داستاني" از دكتر ياحقي،

2.     "فرهنگ تلميحات" از دكتر شميسا،

3.     "فرهنگ ادبيات فارسي دري" از دكتر زهرا خانلري،

4.     "فرهنگ اصطلاحات نجومي" از دكتر مصطفا،

5.     "فرهنگ علوم فلسفي و كلامي" از دكتر سيد جعفر سجادي،

6.     "فرهنگ واژه نامه" از عبدالحسين نوشين،

7.     "اصطلاحات و صناعات ادبي" از دكتر طباطبايي،

8.     "واژه نامه ادبي" از صالح حسيني،

9.     "واژه نامه شاعري" از ميمنت ميرصادقي،

10. "فرهنگ اصطلاحات ادبي" از سيما داد،

11. و نظاير اين فرهنگها.

2-7-     شاهنامه؛ جلد اول از چاپ مسكو يا چاپ ژول مول. "شاهنامه فردوسي" جلد اول با شرح و توضيح جويني، "بهين نامه باستان" تا ص100 از دكتر جعفر ياحقي، و واژه نامه و توضيحات "غمنامه رستم و سهراب" و "رزم نامه رستم و اسفنديار" با استفاده از توضيحات دكتر شعار و انوري و يا توضيحات دكتر منصور رستگار فسايي و ساير جزوات آموزشي.

          3. كليات ادبي: شامل تاريخ ادبيات، سبك شناسي، عروض و قافيه، علوم بلاغي (معاني، بيان و بديع) و دستور زبان فارسي.

3-1-     تاريخ ادبيات؛ "تاريخ ادبيات فارسي" از دكتر صفا- ترجيحا تلخيص آن به كوشش دكتر ترابي- و حداقل "مختصري در تاريخ تحول نظم و نثر فارسي" از دكتر صفا.

3-2-     سبك شناسي؛ "سبك شناسي" مرحوم بهار- حداقل جلد دوم-، "سبك شناسي شعرو نثر" از دكتر شميسا، "صور خيال در شعر فارسي" (مباحث پاياني كتاب، مقدمه شاعر آيينه ها، مقدمه مفلس كيميا فروش، مقدمه تازيانه هاي سلوك) از دكتر شفيعي كدكني و جزوات آموزشي.

3-3-     عروض و قافيه؛ "وزن و قافيه شعر فارسي" از وحيديان كامياراز نشر دانشگاهي، "عروض و قافيه" دكتر شميسا. در حد تقطيع، ركن بندي، تشخيص وزن، نام بحر، بحور كثير الاستعمال، نام زحافهاي معروف، عيوب قافيه و حركات قافيه.

3-4-     علوم بلاغي؛ "فنون بلاغت و صناعات ادبي" از علامه همايي، "آيين سخن" از دكتر صفا، "هنجار گفتار" از سيد نصرالله تقوي، "معاني و بيان" از دكتر جليل تجليل، "معاني و بيان" از دكتر علوي و اشرف زاده از انتشارات سمت، "بيان" و "بديع" از دكتر شميسا.

3-5-     دستور زبان؛ "دستور زبان پنج استاد"، دستور زبان خيام پور، دستور دكتر خانلري و بويژه دستور دكتر احمدي گيوي (هر دو جلد).

        4.   متون عربي: قواعد و قرائت.

4-1-  قرآن مجيد؛ سوره هايي كه در متون ادب فارسي آياتي از آنها بيشتر آمده است.

4-2-  نهج البلاغه؛ خطبه ها و كلمات قصار.

4-3-     بخشهايي از "مجاني الحديث" و "مجاني الادب". "گزيده نظم و نثر عربي" از دكتر رادمنش از نشر آستان قدس رضوي و ساير جزوات آموزشي.

4-4-     صرف و نحو؛ حداقل كتاب دكتر خوانساري، "زبان قرآن" حميد محمدي (صرف و نحو)، "مبادي العربيه" جلد 3و4، "اصول الصرف" و "اصول النحو" هر دو از دكتر شهابي از نشر دانشگاه تهران (كتاب اخير از حيث شواهد و گزيده هاي نظم و نثر قابل توجه است).

4-5-     عبارتهاي عربي كتابهاي "كليله و دمنه"، جلد اول "جهانگشا"، "مرزبان نامه"، اشعار حافظ و اشعار سعدي و مولانا در مثنوي و گلستان.

         

      5.  متون انگليسي: گرامر و قرائت.

5-1-   گرامر؛ در حد انگليسي دبيرستان.

5-2-     قرائت؛ بخشهايي از "دائره المعارف اسلام"- بخشي كه در معرفي شاعران، نويسندگان و موضوعات ادبي است-، بخشهايي از "تاريخ ادبيات ايران" از ادوارد براون- با استفاده از ترجمه آن از نشر مرواريد-.

5-3- آشنايي با معروفترين اصطلاحات ادبي به زبان انگليسي.

نوشته شده توسط بن بست در جمعه پنجم مرداد ۱۳۸۶ | موضوع: